Kommune:Grimstad, Agder
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:02.08.2010
Beskrivelse:
Kålåker og beitemark omgitt av blandingsskog.
Område ID26387
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2010)