Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:21.08.2010
Beskrivelse:
Området der elva Øla renner ut i Gudbrandsdalslågen. Grassletter mellom frodig lauvkratt og jordbrukslandskap på sandjord. Området ligger helt ut i elvekanten, og det er store områder med sand og grus ute i elveleiet, og ei øy i elva rett ut for lokaliteten.
Område ID26465
Undersøkt av:Svein Bekkum (2010)
kart
UTM 6832004 nord, 537844 øst, sone 32