Kommune:Lillehammer, Oppland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:24.08.2010
Beskrivelse:
Det er her jeg bor. Et hus, noen hundre meter til nærmeste nabo. Mye granskog i nærheten, men rundt huset mest løvskog av forskjellig art. Mye dyrkede jorder i nærheten (gress).
Område ID26494
Undersøkt av:Roger Oseid (2007, 2009-2012)
kart
UTM 6781102 nord, 572512 øst, sone 32