Kommune:Alvdal, Innlandet
Områdetype:skog
Opprettet:05.09.2010
Beskrivelse:
Barblandingsskog (gran og furu) med spredte forekomster av or, bjørk og vier. Noen steder litt myr, andre steder gammel beitemark gjengrodd med einer. Mellom 650 til 750 moh i sør-vest skråning opp mot Tronfjell.
Område ID26561
Undersøkt av:Bjørn Pettersen (1978, 2006-2012)