Kommune:Beiarn, Nordland
Områdetype:elv/bekk‚ fjell
Opprettet:25.12.2010
Beskrivelse:
tregrense,rasmark,vidjebevokst.
Område ID27137
Undersøkt av:Sture Alfred Johansen (2008)
kart
UTM 7418301 nord, 470898 øst, sone 33