Kommune:Klepp, Rogaland
Områdetype:innsjø
Opprettet:22.03.2011
Beskrivelse:
Næringsrikt vann med mye takrør grensende til intensivt dyrka områder. Noe pil og sitkagran.
Område ID31147
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2010-2016)
kart
UTM 6515542 nord, 300237 øst, sone 32