Kommune:Vang, Innlandet
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:03.04.2011
Beskrivelse:
Gardsbruk. Dyrka jord rundt.
Område ID31241
Undersøkt av:Nils Rogn (2003-2006, 2010-2019)