Kommune:Vang, Oppland
Områdetype:skog
Opprettet:24.04.2011
Beskrivelse:
Skogsområde aust for garden (Rogn). Blandingsskog; gran, furu, bjørk, osp, rogn, selje.
Område ID31350
Undersøkt av:Nils Rogn (2010-2019)
kart
UTM 6779818 nord, 485765 øst, sone 32