Kommune:Oslo
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:28.04.2011
Beskrivelse:
OFA-settefiskanlegget ved Sørkedalselva
Område ID31368
Undersøkt av:Dag Øivind Ingierd (2010-2014, 2018-2019)
kart
UTM 6651010 nord, 590483 øst, sone 32