Kommune:Nord-Fron, Oppland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ myr
Opprettet:02.06.2011
Beskrivelse:
Nederste delen av dalføret Øldalen. Rik barskog, med innslag av bjørk, osp, rogn og or. Elva Øla renner i bunnen av dalen.
Område ID31495
Undersøkt av:Svein Bekkum (2011)
kart
UTM 6832563 nord, 535765 øst, sone 32