Kommune:Oslo
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:05.07.2011
Beskrivelse:
Tjern med tett skog rundt
Område ID31610
Undersøkt av:Claus Kvasnes (2011)
kart
59° 57' 48'' nord, 10° 50' 51'' øst