Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:01.08.2011
Område ID31688
Undersøkt av:Tom B (2011)