Kommune:Lund, Rogaland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:12.06.2012
Beskrivelse:
kulturlandskap i grenseområde mellom beitemark og open, eikedominert skog
Område ID35450
Undersøkt av:John Skartveit (2012, 2014-2017)
kart
UTM 6506867 nord, 6804 øst, sone 33