Kommune:Vang, Oppland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ fjell‚ myr
Opprettet:25.06.2012
Beskrivelse:
Stølsvegstrekning på ca. 5 km. Frå E16 på ca. 460 moh. opp mot Tørpestølane 850 moh. Vesentleg gran-/furuskog med innslag av lauv. Litt myr, nokre bekkar, fjell i dagen og nokre hogstflater. Ligg nordvendt (skuggesida).
Område ID35545
Undersøkt av:Nils Rogn (2009, 2012-2014, 2017)
kart
UTM 6794768 nord, 162617 øst, sone 33