Kommune:Færder, Vestfold og Telemark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:11.08.2012
Beskrivelse:
Hage med noen tette busk-klynger noen høyere trær (bjørk, poppel), noe furu og gresseng - grenser mot kulturmark på Fynsletta.
Område ID35666
Undersøkt av:John Stenersen (2012-2020)