Kommune:Hå, Rogaland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:10.09.2012
Beskrivelse:
Innmark (graseng) og beitemark i nærområdet. Ca 100 m fra Audemotlandstjønn (næringsrikt m. bl. a. dunkjevle og sjøsivaks) og 500 m fra Hanaberget. Området forvaltes ac Vitengarden/Jærmuseet.
Område ID35760
Undersøkt av:Tryggheim ungdomsskule (2012-2013)
kart
UTM 6539909 nord, -43013 øst, sone 33