Kommune:Kristiansund, Møre og Romsdal
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:10.02.2013
Beskrivelse:
Nyetablert boligfelt. Kystnært, dominert av furuskog og myrlendt terreng i nærheten.
Område ID40446
Undersøkt av:Thomas Høyer Hansen (2012-2013, 2015)
kart
UTM 7016286 nord, 139476 øst, sone 33