Kommune:Ringsaker, Innlandet
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:07.06.2014
Beskrivelse:
Liten by med korte avstander til forskjellige områdetyper.
Område ID43875
Undersøkt av:Eva Berg (2014)