Kommune:Ringsaker, Hedmark
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:07.06.2014
Beskrivelse:
Liten by med korte avstander til forskjellige områdetyper.
Område ID43875
Undersøkt av:Eva Berg (2014)
kart
UTM 6759137 nord, 278824 øst, sone 33