Kommune:Suldal, Rogaland
Områdetype:kyst‚ skog‚ fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:11.06.2014
Beskrivelse:
Svært brattlendt, med mye edellauvskog.
Område ID43893
Undersøkt av:Leiv Tommas Haugen (2014, 2016)
kart
UTM 6632702 nord, 14129 øst, sone 33