Kommune:Sandnes, Rogaland
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:22.06.2014
Beskrivelse:
Løvskogmix dominert av or, hegg, bjørk, selje, rogn. Noe plantet edelgran i veiskråning.
Område ID43964
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2014)
kart
UTM 6562450 nord, -17151 øst, sone 33