Kommune:Arendal, Aust-Agder
Områdetype:kyst
Opprettet:30.06.2014
Beskrivelse:
Morenerygg med rik vegetasjon i havgapet. Strandeng, kratt og blandingsskog
Område ID43987
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2014-2015)
kart
UTM 6495808 nord, 143417 øst, sone 33