Kommune:Kragerø, Telemark
Områdetype:kyst
Opprettet:12.08.2014
Beskrivelse:
Lysfelle plassert i kanten mellom rullesteinstrand og vegetasjon.
Område ID44097
Undersøkt av:Frode Falkenberg (2014)
kart
UTM 6537021 nord, 188316 øst, sone 33