Kommune:Sarpsborg, Viken
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:05.09.2014
Beskrivelse:
Gammelt innmarksbeite som er for bratt til å pløyes.
Område ID48734
Undersøkt av:Jostein Matre (2014)