Kommune:Marker, Østfold
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:22.09.2014
Beskrivelse:
Gårdsbruk/sag, varierte biotoper.
Område ID48844
Undersøkt av:Ivar Stormo (2014-2015, 2019)
kart
UTM 6585164 nord, 312155 øst, sone 33