Kommune:Tokke, Telemark
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell
Opprettet:25.11.2014
Område ID49035
Undersøkt av:Even Mjaaland (2014, 2017)
kart
UTM 6610471 nord, 103791 øst, sone 33