Kommune:Sola, Rogaland
Områdetype:kyst‚ kulturlandskap
Opprettet:04.06.2015
Beskrivelse:
400m fra indre enden av en terskelfjord. Dyrket mark rett ved huset.
Område ID52088
Undersøkt av:Fredrik Birkeland (2014-2016)
kart
UTM 6568135 nord, -35804 øst, sone 33