Kommune:Vang, Innlandet
Områdetype:skog‚ fjell
Opprettet:09.07.2015
Beskrivelse:
Subalpin sone, fjellbjørkeskog, gammel slåtteng/beitemark, 1030 m o.h.
Område ID52258
Undersøkt av:Anders Lundberg (2015-2019)