Kommune:Vang, Oppland
Områdetype:skog‚ fjell
Opprettet:09.07.2015
Beskrivelse:
Subalpin sone, fjellbjørkeskog, gammel slåtteng/beitemark, 1030 m o.h.
Område ID52258
Undersøkt av:Anders Lundberg (2015-2019)
kart
UTM 6802148 nord, 132412 øst, sone 33