Kommune:Halden, Østfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:15.07.2015
Beskrivelse:
Boligfelt fra slutten av 1960-tallet. Ganske vanlige hus fra den tida, med ganske vanlige hager, de fleste med plen og hekk og prydplanter av forskjellige slag. På min tomt bruker jeg en del av tomta til potet- og gulrotåker. Prøver også å få til eng/ engblomster i steden for vanlig plen. Har noe hekk i form av tuja og osp (tror jeg det er). I et lite dalføre nord-nordvest for boligfeltet renner en bekk. I dalføret er det på ene siden noen gamle furu- og grantrær, og noen store løvtrær. Mest bjørk og or (mener jeg det er..) På andre siden er det meste av skogen hogd ned i senere år, til fordel for nye boligfelt.
Område ID52281
Undersøkt av:Erland Andersen (2015)
kart
UTM 6561726 nord, 292798 øst, sone 33