Kommune:Vang, Innlandet
Områdetype:elv/bekk‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:09.08.2015
Beskrivelse:
Gardseigedom langs elva Begna.
Område ID52338
Undersøkt av:Nils Rogn (2015-2016, 2019)