Kommune:Moss, Østfold
Områdetype:kyst
Opprettet:13.08.2015
Beskrivelse:
Strandsone.
Område ID52359
Undersøkt av:Ivar Stormo (2015, 2018-2019)
kart
UTM 6595041 nord, 250781 øst, sone 33