Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:30.08.2015
Beskrivelse:
Gamlebyen med parkanlegg, blomster
Område ID52477
Undersøkt av:Roar Pedersen (2015)
kart
UTM 6648899 nord, 261756 øst, sone 33