Kommune:Tønsberg, Vestfold
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:12.11.2015
Beskrivelse:
Området består av dyrket mark og blandingsskog.
Område ID52822
Undersøkt av:Stein Rui (2004, 2008-2010, 2012-2019)
kart
UTM 6579417 nord, 234910 øst, sone 33