Kommune:Tønsberg, Vestfold og Telemark
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:12.11.2015
Beskrivelse:
Området består av dyrket mark og blandingsskog.
Område ID52822
Undersøkt av:Stein Rui (2004, 2008-2010, 2012-2020)