Kommune:Hitra, Sør-Trøndelag
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:18.03.2016
Beskrivelse:
Bebygd område med innslag av kystlynghei og skog. (Kystfuru, bjørk og gran)
Område ID55682
Undersøkt av:Frank Lyngvær (2016-2017, 2019)
kart
UTM 7069851 nord, 195496 øst, sone 33