Kommune:Halden, Østfold
Områdetype:kyst
Opprettet:30.05.2016
Beskrivelse:
Kartdata ikke oppgitt pga. forekomst av kritisk truede arter.
Område ID55933
Undersøkt av:Ivar Stormo (2016-2017)