Kommune:Sokndal, Rogaland
Områdetype:skog
Opprettet:04.06.2016
Beskrivelse:
Dalføre med edelløvskog og innslag av granskog
Område ID55964
Undersøkt av:John Grønning (2016)
kart
UTM 6500797 nord, -10699 øst, sone 33