Kommune:Eidfjord, Hordaland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:08.06.2016
Beskrivelse:
Sørvendt skråning med tørrbakker og dunger med blandingsskog, i kanten mot kulturmark.
Område ID55988
Undersøkt av:Alf Tore Mjøs (2016)
kart
UTM 6724760 nord, 67579 øst, sone 33