Kommune:Stavanger, Rogaland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:26.06.2016
Beskrivelse:
Hyttefelt i blandingsskog nært dyrka mark og sjø.
Område ID56095
Undersøkt av:Kjell Mjølsnes (2016)
kart
UTM 6591978 nord, -23478 øst, sone 33