Kommune:Hå, Rogaland
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ kyst
Opprettet:29.06.2016
Beskrivelse:
Sivskog, sandyner, elv med skog langs elvebreddene.
Område ID56104
Undersøkt av:John Grønning (2016)
kart
UTM 6525634 nord, -37227 øst, sone 33