Kommune:Larvik, Vestfold og Telemark
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ skog‚ myr
Opprettet:02.07.2017
Beskrivelse:
Innlandsvann omsluttet av noe myr og skog. Mest barskog men også bjerk, osp mm.
Område ID60500
Undersøkt av:Stein Rui (2017-2019)