Kommune:Sandefjord, Vestfold og Telemark
Områdetype:innsjø‚ skog‚ myr
Opprettet:14.07.2018
Beskrivelse:
Opparbeidet skiløypetraseer med blandingskog og hogstfelter samt oppfylte og tillagede sletter som har rik vegitasjon og planter. Ligger lunt til og solrikt.
Område ID65911
Undersøkt av:Øyvind Stickler (2018-2019)