Kommune:Sande, Møre og Romsdal
Områdetype:elv/bekk‚ kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:19.12.2018
Beskrivelse:
Gard med dyrka og udyrka mark. Dyr på beite. Ei elv går gjennom området.
Område ID67052
Undersøkt av:Nina Elisabeth Bøe (2017-2019)
kart
UTM 6937967 nord, 12219 øst, sone 33