Kommune:Nore og Uvdal, Viken
Områdetype:skog‚ fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:09.07.2019
Beskrivelse:
Blomsterområde i veikant samt åpen trase under høyspentlinje. Blandingsskog omkranser kraftlinje hvor røsslyng dominerte bortsett fra mindre områder med myrsig og gress. Bl.a. blåknapp og prestekrager, samt spredte planter med smørbukk. Sydvestvendt og solrikt.
Område ID72368
Undersøkt av:Øyvind Stickler (2019)