Kommune:Rollag, Viken
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:09.07.2019
Beskrivelse:
Blomster- og gresseng på gammel setervoll. Lunt og vestvendt. Eng + beitemark omkranset av blandingskog.
Område ID72370
Undersøkt av:Øyvind Stickler (2019)