Kommune:Lødingen, Nordland
Områdetype:myr
Opprettet:07.08.2019
Beskrivelse:
Torvmyr med lyng- omkranset av bjørk og furu, noe osp, rogn og selje.
Område ID72413
Undersøkt av:Svein Bekkum (2019)
kart
UTM 7587479 nord, 537454 øst, sone 33