Kommune:Tokke, Telemark
Områdetype:skog
Opprettet:13.09.2019
Beskrivelse:
Samlebetegnelse på flere steder i området med variert vegetasjon/topografi.
Område ID72639
Undersøkt av:Ivar Stormo (2019)
kart
UTM 6610471 nord, 103791 øst, sone 33