Innvær: 06.10.2007

Norge»Hordaland»Bømlo»Innvær»06.10.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Odd Hallaråker
Observatører:Odd Hallaråker
Område:Innvær (Bømlo, Hordaland)
Dato:06.10.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Art:Brungrått høstfly (Agrochola lota)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Foto: Odd Hallaråker. Dato: 06.10.2007. Resize


Art:Starrfly (Denticucullus pygmina)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Foto: Odd Hallaråker. Dato: 06.10.2007. Resize