Forvekslingsarter

Når man artsbestemmer sommerfugler finnes det ofte mange kandidater som ligner på hverandre. For å forenkle artsbestemmingen har vi nå lagt til forvekslingsarter på de forskjellige artene sine faktaark.

Du har tatt bilde av en sommerfugl og den ligner på noe du mener det må være. Du har riktignok ikke oversikten over arter som ligner på akkurat denne. Nå har vi lagt inn lenker til aktuelle forvekslingsarter på faktaarkene. Vi håper det kan hjelpe når man artsbestemmer.

Bygges gradvis ut

Forvekslingsartene er per i dag ikke komplett, men vi bygger ut dette gradvis. Aktuelle arter, dvs. de som er på vingene på denne tiden, vil bli oppdatert. Når våren kommer skal også alle vårartene være på plass. Gi oss et hint om du ser at det mangler arter som kan være aktuelle å legge til som forvekslingsart på spesifikke faktaark.

Vær obs på flygetid

De aller fleste sommerfuglene våre har en avgrenset tid på året der de er på vingene. Vi har kun lagt til forvekslingsarter som har helt eller delvis overlappende flygetid. Sjekk alltid flygetiden på arten du har artsbestemt før du rapporterer.

Publisert 29.09.2011, oppdatert 19.12.2011.