Sommerfugler i Norge

Velkommen til lepidoptera.no! Her finner du informasjon om norske dag- og nattsommerfugler, blant annet utbredelseskart, forvekslingsarter, artenes flygetider, vertsplanter, rødlistestatus og tusenvis av fotografier. Du er også velkommen til å registrere deg og legge inn observasjoner og bilder av sommerfugler.

Siste bilder

Blått ordensbånd (fraxini)Gult rovfly (trapezina)Gul knoppurtflatmøll (kaekeritziana)Humlebolsmalmott (serratilineella) (populella)Bredbåndfly (fimbriata)Heggerullvikler (porphyrana)Gult rovfly (trapezina) (sororculella)Smalengmott (noctuella)Prydrosevikler (incarnatana) (sororculella)Rødbrun svevefjærmøll (pilosellae) (limbella)Kjempeengmott (ruralis)Heggspinnmøll (evonymella)