Hopp til hovedinnhold

Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

 • Ask (Fraxinus excelsior)
  Ask (Fraxinus excelsior) Siri Skoglund
 • Gulaks (Anthoxanthum odoratum)
  Gulaks (Anthoxanthum odoratum) Siri Skoglund (06.06.2013)
 • Tuesildre (Saxifraga cespitosa)
  Tuesildre (Saxifraga cespitosa) Siri Skoglund
 • Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius)
  Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) Siri Skoglund
 • Småbergknapp (Sedum annuum)
  Småbergknapp (Sedum annuum) Siri Skoglund
 • Fjærekoll (Armeria maritima)
  Fjærekoll (Armeria maritima) Siri Skoglund
 • Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)
  Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) Siri Skoglund
 • Duskmyrull (Eriophorum angustifolium)
  Duskmyrull (Eriophorum angustifolium) Siri Skoglund
 • Bitterbergknapp (Sedum acre)
  Bitterbergknapp (Sedum acre) Siri Skoglund
 • Sanikel (Sanicula europaea)
  Sanikel (Sanicula europaea) Frode Falkenberg (25.06.2003)