Hopp til hovedinnhold

Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

 • Sanikel (Sanicula europaea)
  Sanikel (Sanicula europaea) Frode Falkenberg (25.06.2003)
 • Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)
  Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) Siri Skoglund
 • Gulaks (Anthoxanthum odoratum)
  Gulaks (Anthoxanthum odoratum) Siri Skoglund (06.06.2013)
 • Kratthumleblom (Geum urbanum)
  Kratthumleblom (Geum urbanum) Siri Skoglund (06.06.2013)
 • Hårfrytle (Luzula pilosa)
  Hårfrytle (Luzula pilosa) Siri Skoglund
 • Korsved (Viburnum opulus)
  Korsved (Viburnum opulus) Siri Skoglund
 • Rød lungeurt (Pulmonaria rubra)
  Rød lungeurt (Pulmonaria rubra) Siri Skoglund (13.05.2013)
 • Småsmelle (Silene rupestris)
  Småsmelle (Silene rupestris) Siri Skoglund
 • Fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum)
  Fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum) Siri Skoglund
 • Krushøymol (Rumex crispus)
  Krushøymol (Rumex crispus) Siri Skoglund (19.06.2013)