Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) Siri Skoglund
  • Tuesildre (Saxifraga cespitosa) Siri Skoglund
  • Krushøymol (Rumex crispus) Siri Skoglund (19.06.2013)
  • Knoppsildre (Saxifraga cernua) Siri Skoglund
  • Småsmelle (Silene rupestris) Siri Skoglund
  • Duskmyrull (Eriophorum angustifolium) Siri Skoglund
  • Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) Siri Skoglund
  • Stemorsblom (Viola tricolor) Frode Falkenberg (22.06.2003)
  • Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) Siri Skoglund
  • Smyle (Avenella flexuosa) Siri Skoglund