Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Alm (Ulmus glabra) Siri Skoglund
  • Eple (Malus ×domestica) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Knoppsildre (Saxifraga cernua) Siri Skoglund
  • Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) Siri Skoglund
  • Ask (Fraxinus excelsior) Siri Skoglund
  • Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) Frode Falkenberg
  • Nyresoleie (Ranunculus auricomus) Siri Skoglund
  • Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) Siri Skoglund
  • Musøre (Salix herbacea) Siri Skoglund
  • Engsyre (Rumex acetosa) Siri Skoglund (06.06.2013)