Hopp til hovedinnhold

Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

 • Lind (Tilia cordata)
  Lind (Tilia cordata) Siri Skoglund
 • Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
  Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) Siri Skoglund
 • Strandstjerne (Tripolium pannonicum subsp. tripolium)
  Strandstjerne (Tripolium pannonicum subsp. tripolium) Siri Skoglund (06.06.2013)
 • Blåbær (Vaccinium myrtillus)
  Blåbær (Vaccinium myrtillus) Siri Skoglund
 • Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
  Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) Siri Skoglund
 • Reverumpe (Alopecurus pratensis)
  Reverumpe (Alopecurus pratensis) Siri Skoglund
 • Stortranebær (Oxycoccus palustris)
  Stortranebær (Oxycoccus palustris) Siri Skoglund (06.06.2013)
 • Nyresoleie (Ranunculus auricomus)
  Nyresoleie (Ranunculus auricomus) Siri Skoglund
 • Reinmjelt (Oxytropis lapponica)
  Reinmjelt (Oxytropis lapponica) Siri Skoglund (06.06.2013)
 • Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
  Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) Siri Skoglund (27.05.2013)