Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Stemorsblom (Viola tricolor) Frode Falkenberg (22.06.2003)
  • Ask (Fraxinus excelsior) Siri Skoglund
  • Kusymre (Primula vulgaris) Frode Falkenberg (06.05.2007)
  • Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Skogsnelle (Equisetum sylvaticum) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) Siri Skoglund
  • Hegg (Prunus padus) Siri Skoglund
  • Reinrose (Dryas octopetala) Frode Falkenberg
  • Hestehov (Tussilago farfara) Frode Falkenberg (01.04.2001)
  • Bekkeblom (Caltha palustris) Siri Skoglund