Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Duskmyrull (Eriophorum angustifolium) Siri Skoglund
  • Tuesildre (Saxifraga cespitosa) Siri Skoglund
  • Kristtorn (Ilex aquifolium) Frode Falkenberg (06.04.2007)
  • Fjellnøkleblom (Primula scandinavica) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) Siri Skoglund
  • Platanlønn (Acer pseudoplatanus) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum) Siri Skoglund
  • Strandstjerne (Tripolium pannonicum subsp. tripolium) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Rød lungeurt (Pulmonaria rubra) Siri Skoglund (13.05.2013)
  • Hvitveis (Anemone nemorosa) Frode Falkenberg (30.04.2005)