Vertsplanter

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Vertsplantene som kommer opp er basert på materiale fra lepidoptera.se, som Magnus Unger har stilt til disposisjon for lepidoptera.no. Merk at det hos noen arter er geografisk variasjon på vertsplantevalget. Det vil si at en art som er monofag (lever kun av en planteart) i Norge, kan være polyfag (lever av flere arter) i andre land. Vår liste er ikke spesielt tilpasset norske forhold.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Engsyre (Rumex acetosa) Siri Skoglund (06.06.2013)
  • Gullris (Solidago virgaurea) Siri Skoglund
  • Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) Siri Skoglund
  • Torvmyrull (Eriophorum vaginatum) Siri Skoglund
  • Bergfrue (Saxifraga cotyledon) Frode Falkenberg (24.06.2003)
  • Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) Siri Skoglund
  • Fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum) Siri Skoglund
  • Tuesildre (Saxifraga cespitosa) Siri Skoglund
  • Reverumpe (Alopecurus pratensis) Siri Skoglund
  • Snøsøte (Gentiana nivalis) Siri Skoglund