Foodplants

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Most species of lepidoptera use plants as food in their larval stadium. These plants are called foodplants. Pick a plant species or genus, and see which lepidoptera species are attached to it. The list is based on material from lepidoptera.se. Thanks to Magnus Unger.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Rumex crispus Siri Skoglund (2013-06-19)
  • Downy Birch (Betula pubescens) Frode Falkenberg
  • Trichophorum cespitosum Siri Skoglund
  • Aegopodium podagraria Siri Skoglund
  • Red Campion (Silene dioica) Siri Skoglund (2013-06-06)
  • Saxifraga cotyledon Frode Falkenberg (2003-06-24)
  • Alchemilla Siri Skoglund (2013-05-06)
  • Glaux maritima Siri Skoglund
  • Cock's-foot (Dactylis glomerata) Siri Skoglund
  • Ash (Fraxinus excelsior) Siri Skoglund