Foodplants

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Most species of lepidoptera use plants as food in their larval stadium. These plants are called foodplants. Pick a plant species or genus, and see which lepidoptera species are attached to it. The list is based on material from lepidoptera.se. Thanks to Magnus Unger.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Alchemilla Siri Skoglund (2013-05-06)
  • Eriophorum angustifolium Siri Skoglund
  • Tufted Saxifrage (Saxifraga cespitosa) Siri Skoglund
  • Leymus arenarius Siri Skoglund
  • Geranium sylvaticum Siri Skoglund (2013-06-06)
  • Sea Campion (Silene uniflora) Siri Skoglund
  • Common Sorrel (Rumex acetosa) Siri Skoglund (2013-06-06)
  • Cock's-foot (Dactylis glomerata) Siri Skoglund
  • Wych Elm (Ulmus glabra) Siri Skoglund
  • Dandelion (Taraxacum) Frode Falkenberg (2007-05-03)