Foodplants

På larvestadiet lever de aller fleste sommerfuglene av planter. Disse plantene kalles vertsplanter. Velg en planteart, slekt eller familie og se hvilke sommerfuglarter som lever av den.

Most species of lepidoptera use plants as food in their larval stadium. These plants are called foodplants. Pick a plant species or genus, and see which lepidoptera species are attached to it. The list is based on material from lepidoptera.se. Thanks to Magnus Unger.

Noen tilfeldige vertsplanter

  • Apple (Malus ×domestica) Siri Skoglund (2013-06-06)
  • Geranium sanguineum Siri Skoglund
  • Purple Saxifrage (Saxifraga oppositifolia) Frode Falkenberg
  • Thrift (Armeria maritima) Siri Skoglund
  • Menyanthes trifoliata Siri Skoglund
  • Mountain Avens (Dryas octopetala) Frode Falkenberg
  • Geranium sylvaticum Siri Skoglund (2013-06-06)
  • Aegopodium podagraria Siri Skoglund
  • Bilberry (Vaccinium myrtillus) Siri Skoglund
  • Hairy Wood-rush (Luzula pilosa) Siri Skoglund